Sväng till Vängsö

På dagens bilburna söndagsutflykt passerade jag och familjen Vängsö/Gnesta och det var en väldigt positiv upplevelse må jag säga. Man får lätt en mental bild av ett 600 meters gräsfält. Man tänker sig en liten glänta i skogen där man på sin höjd kan sätta ner hjulen på sin flygmaskin med en vingglidning.

Men här var det verkligen gott om plats! I båda banans riktningar var det inte ett träd eller kulle så långt ögat kunde nå. Och av spåren i snön kunde man se att det varit ganska aktivt den senaste tiden. Läser man lite mer på “Östra Sörmlands Flygklubbs” hemsida får man en bild av en relativt aktiv och bred klubb – om än liten.

Här har man alltså en fullt flygbar punkt på 15 minuters flygavstånd från Bromma där man vinter/sommar kan åka och studsa lite. Att svärföräldrarna bor en lång final bort i Gnesta får ses som en bonus.

På den kvart som övriga familjen tillät mig “hänga runt” och rekognosera inför kommande flygande utflykter kom det två plan och gjorde tryckare över fältet denna soliga januariflygdag.

Flygplatsen har sina rötter i Postflyget i början av förra seklet och därmed tycker jag man kan hävda att historiska trådar vävs samman om nu von Post 100 år senare kan lyckas slå ner flygplanshjulen i denna sörmländska flygjuvel!

Tailwinds!
/Robin