Anmodat Könstest

I dag landade ett mail i min inlåda där jag som registrerad användare uppmanas kontrollera mitt kön:

“I samband med datamigreringen så har informationen om “kön” gått förlorad. Detta innebär nu att samtliga medlemmar är “män”. Kontrollera denna information och ändra vid behov i profilinställningarna.”

Som pilot kanske följande test fungerar? http://www.healthgene.com/avian-dna-testing/1306/

En lösning hade säkert varit att hantera detta migrationsproblem på en mer korrekt teknisk nivå. Med hänsyn till den typiska könsfördelningen på ett Internetforum för flygintresserade, kan jag nog tycka att man hittat den mest effektiva lösningen på problemet, när man default satt “Man” på samtliga registrerade medlemmar.

Tailwinds!

/Robin